加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS ไทย
站内搜索: 高级搜索
    进入综合资讯  
您当前的位置:首页 > 泰华新闻 > 宗亲会
新第七届第四次执委会出席者逾百位取得共识通过由黄汉良主席主持致词感谢合作使宗联这艘大船平程前道续获诸副主席方成达余声清马水胜罗雨德廖翠珍沈松泉乐助福利金
สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 7 ครั้งที่ 4 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่าหนึ่งร้อยคน
 

 zl2019060401.jpg

      图一,宗联主席黄汉良博士致词,左起黄畅亮,意俊杰,吴长发,黄承金,冯世纪,王秋松。图二,黄汉良主席与请位首长在主位席就座。三,左起副主席余声清移交乐助款三万鉄,副主席马永腾移交经费十万鉄。四,副主席罗两德移交经豊十万鉄,副主席方成达移交乐助款五万铢。五,副主席磨翠珍,副主席沈松泉各移交经费十万鉄,以上均由黄汉良主席接领申谢。六,七,八,出席执委会护的诸位副主席,常务执委执委等,场面亲切温馨。

     泰华各姓宗亲总会联合会新第七届四次执委会议,择吉于二0一九年五月十四日上午十时州分,在曼谷是隆路那莱大酒店实伦厅举行,宗联主席黄汉良博士主持会议并致词,经认真洽议通过要案多宗,一百余人出席,场面热烈,亲切和谐,谱写了会务发展新春秋。Jfn泰国华人中文网站【泰华网】

     宗联永远名誉主席黄承金、冯世纪、名誉主席王秋松、黄坤恒、杨南生、曾文穆、钱湘麟、吴长发、张盛财、名誉顾问徐显利、张登毓、副主席余声清、徐名双、马永腾、苏锡源、萧俊杰、周隆光、罗两德、黄畅亮、庄金美、郭光国、姚楚杰、杨实山、陈楚新、方成达、廖翠珍、赵楚民、连中奇、沈松泉、刘炳荣、黄瑞和、副稽核蚁美元、交际温少南、金美丽、蚁和丰、邓木望、常务执委魏少华、叶铁佛、欧畅健生、汪和陆、翁松南、沈汉英、邓两绿、卓合成、黄东海、陈英泰、陈伟光、陈成刚、陈玉兴、刘锦武、刘壁奎、李鉴川、杨董锦如、余希、郭明忠、张国都、庄惠兰、连剑丰、彭金标、刁灿德、刁灿坚,萧成坚,姚炎利,叶汉民,刘少川,余网),余福标,卢礼明,余维哲,吴秋金,执委余海平,吕炳强,高绍荣,汪国兴,韦汉松,金全沉良 ,沉亿隆沉,钟广荣陈梓忠,办公厅主任张素娥,陈思珊等出席会议。
     吉时届,请主席黄汉良博士致开会询并做多次发言,他表示大家好今天是我们泰华宗
联举行第七届第四次执委会议之吉日,很高兴也感荣幸,每次开执委会议都获众首长执委 的支持出席,现表热烈欢迎和衷诚的感谢。我们的会务发展是顺利平安,大家和睦团结,互相帮助,从而促进宗联的发展。泰华宗联兴革已逾十年,从繁忙的事务中走过来,平稳发展,宗联这只不大的船在大家的齐心协力下,乘风破浪,平稳健康前进。各姓氏宗亲总会在这过程也得长足发展,形成众星相映生辉,宗联新第七届第四次执委会出席者逾百位取得共识通过数要案第三次会议记录,会务报告,财材政报告,寄存银行救灾济货收支表以及近期组团进行短途旅游,筹办中秋联欢等议案。在会上发言的还有常务执委庄惠兰,副主席陈楚新等,或谈感受受看法或建言。
     会上移交乐助福利慈善金有副主席方成达五万铢,副主席余声清三万蛛,移交现居经费有副主席马永腾,副主席罗两德,副主席廖翠珍,副主席沈松泉各十万蛛,功德无量,兰桂庭香。执委会议至中午十二时余圆满,中午设自助餐欢聚。


      เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 7 ครั้งที่ 4 ที่ห้องประชุม โรงแรมนารายณ์ ดร.กิตติ อิทธิภากร เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม หลังจากการพูดคุย ปรึกษาหารือเป็นที่เรียบร้อย ได้มอบเงินสนับสนุนอการจัดกิจกรรมสาธารกุศลและได้ร่วมกับคณะกรรมการวางแผนการพัฒนากิจการของสมาคม ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

     รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ : ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดกาล : นายวิชัย วงศ์วิเศษสุข, นายประพันธ์ ปัญญาวุฒิไกร, ประธานกิตติมศักดิ์: นายเฉลิม สุนันทการกิจ, นายคมสัน ครองบุญยิง, นายสายัณห์ สุภาวิตา, นายประมุข จันทร์สุดาพรรณ, นายเฉียน เซียนหลิน, นายสันติ โกวิทจินดาชัย, นายแสงชัย จงพิพัฒนากูล, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : นายวิชัย สหวัฒนชัย, นายจาง เต็งหยู, รองประธาน : นายพรชัย อยู่วิมลชัย, นายอดิเรก พัฒนาปัญญาสัตย์,นายประเสริฐ ประเสริฐวนิช, นายมนัส สิริภัทรวณิช, นายเกียรติศักดิ์ เขียวนาวาวงศ์ษา, นายอนุชิต จิโรจโชติชัย, นายอภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล, นายสว่าง วงศ์ศรีรุ่งเรือง, ดร.ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ์, นายสมัย กวักเพฑูรย์,นายเกียรติ เอื้อศรีเจริญ, นายไพศาล คุนผลิน, นายประวิทย์ หงรัตนากร, นายสรกฤษณ์ ปิยมนูรังษี, นางเหลียว ชุ่ยเจิน, นายยุทธศิลป์ เตยะราชกุล, นายชาตรี  แซ่เหลียน, นายเซิ่น ซงเฉวียน, นายคมสัน มนุญากร, นายหวง หลุยเหอ, กรรมการบริหารรองฝ่ายตรวจสอบ : นายปรีชา บูรณะรุ่งเรืองกิจ, กรรมการฝ่ายปฏิคม: นายสนั่น วรวิวัฒน์, นางมาลี วงศ์ทองเหลือ, นายมนตรี ประเทืองสุข, นายบุญเลิศ ทินมณี, กรรมการบริหาร: นายสายัณห์ สุภาวิตา, นายฑีฆะ เอิบประสาทสุข, นายอธิษฐ์ อารยะโกสีย์ฐ, นายหวัง เหอลู่, นายเวิง ซ้งหนาน, นายธนเดช ศุรธณี, นายคทาวุธ ยวรรณศิริ, นายจัว เหอเฉิง, นายพิเชฐ งามธนกิจจา, นายวิจิตร ภูริธานนท์, นายสุพัฒน์ เลิศพนมวรรณ, นายจำนงค์ โชตนาการสถิตย, นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล, นายวิโรจน์ เหล่าศิริพงศ์, นายประชา ศิริกุลชยานนท์, นายสุนทร เลิศวิทยาวิวัฒน์, คุณหยาง ตงจินหรู, นายชัยยุทธ เอื้อบำรุงกิจ, นายสุกิจ  กมลศิริวัฒน์, นายกวี ไพรัชเวทย์, นางอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์, คุณเหลียน เจี้ยน ฟง, นายพิศาล เพชรสากล, นายเชื้อชาติ รุ้งจรัสแสง, นายประเสริฐ รุ้งจรัสแสง, นายเกรียง เกียรติเลิศพงพาศา, นายเอี่ยมหลี โมษิตเจริญกุล, นายสายัณห์  สุภาวิตา,นายวิฑูร สุขสรรควณิช,นายหยู หวั่ง,นายหยู ฟุค บิล,นายหลู่ อี้หมิง,นายหยู เวย จือ,นายสุชาติ เวทีวุฒิกร,กรรมการ: นายกำชัย รังสิยานันต์,นายเป็งเคี้ยง แซ่หรู,นายสรรชัย สินพูนภักดิ์,นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง,นายพิชัย วิริยะอัครเดชา,คุณจิน กวน เฉิน เหลียน ,คุณเฉิน อี้ หลง เฉิน,นายจง กวง หลง, นายตง ปัญญาโสภณเลิศ,ณอัจฉรา จ่างพิพัฒน์นวกิจ ผู้จัดการสมาคม,นายเฉิน ซือ ชาน
相关文章
最新资讯
泰国吴氏宗亲总会隆重举行春祭典礼仪
泰国杨氏宗亲总会第廿九届理事会成立
泰国黄氏宗亲总会主席黄瑞和一行赴乌
泰国邓氏宗亲总会隆重举行春祭祀祖暨
泰国商联总会新旧届交卸就职典礼冠盖
刘汉明理事长主持刘氏宗亲总会理事会
栏目热门
  1. 泰国周氏宗亲总会举行春祭谒祖大典 理
  2. 泰国商联总会新旧届交卸就职典礼冠盖云
  3. 郑志炎理事长任主祭主持郑氏总会春祭大
  4. 蔡氏总会隆重举行甲辰年新春敬老联欢会
  5. 锺少献理事长主持锺氏总会春祭祀祖大典
  6. 刘汉明理事长主持刘氏宗亲总会理事会议
  7. 陈运金理事长领导陈总理事仝人春分行三
  8. 泰国邓氏宗亲总会隆重举行春祭祀祖暨宗
  9. 罗氏宗亲总会罗智明宗长捐善款1,000万
  10. 泰国王氏宗亲总会召开第三十届七次理事
泰国多语言网站设计制作

FRISTWEB建站用户送 500MB 企业邮箱

专业制作团队 一流硬件设备