加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS ไทย
站内搜索: 高级搜索
    进入综合资讯  
您当前的位置:首页 > 泰华新闻 > 妇女会
2017妇女节杰出模范妇女奖大会隆重举行 洪百夏莉荣获保护及促进男女平等权利杰出奖 副总理那隆颁奖 社会发展及人类安定部长阿伦警上将致贺
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
 

三八婦女節.jpg

       图片说明一:副总理那隆•披帕塔那赛海军上将阁下向御助泰国女企业家联合会主席,御助青少年发展院主席坤仁洪丘夏莉颁发保护及促进平男女平等权利杰出模范妇女奖。图二:坤仁洪丘夏莉与令夫君洪百川博士,副总理那隆•披帕塔那赛海军上将阁下,阿伦•盛信缴警上将部长阁下暨莅贺嘉宾合影。图三:御助泰国女企业家联合会诸首长向坤仁洪丘夏莉献花祝贺。图四:御助青少年发展院和妇女会代表向坤仁洪丘夏莉献花祝贺。

       3月8日国际三八妇女节,全世界妇女都以激动的心情热烈欢庆自己的重大节日。是日上午9是30分,泰国社会发展及人类安定部,在曼谷茵披蒙通塔尼会议中心蓝宝石大会厅隆重举办《妇女力量  是促进泰国经济发展的力量》座谈会暨2560年3•8妇女节颁发杰出模范妇女奖大会。表彰妇女们和各有关单位为促进泰国社会健康发展和经济发展做出巨大的贡献。荣蒙泰国国务院副总理那隆•披帕塔那赛海军上将阁下主持大会开幕仪式暨向各位杰出模范人士颁发奖盾。社会发展及人类安定部部长阿伦•盛信缴警上将阁下在大会上致词报告,向各位获奖者表示热烈的祝贺,希望她们继续努力,为国家的兴旺发展,国富民强做出更大的贡献。本次获杰出优秀奖的妇女暨有关人士有:御助泰国女企业家联合会主席,御助青少年发展院主席坤仁洪丘夏莉荣获保护及促进男女平等权利杰出优秀奖,坤育娃丽•集拉提瓦荣获杰出模范女企业家奖等,可喜可贺。MKm泰国华人中文网站【泰华网】
       本次大会上,国务院副总理在“妇女力量 是促进泰国经济发展的力量”专题座谈会上致词:充分肯定了妇女半边天,是促进泰国经济发展的力量。并热烈祝贺各位荣获杰出优秀奖人士,寄望各位继续努力,争取更大的进步。他还表示今天的妇女有知识,有能力有才华,不论在国家社会还是各大企业中都是出才华横溢,精英济济。目前,国家和全民一条心正在努力实现泰国4.0计划,希望大家共同努力创造泰国美好的未来。MKm泰国华人中文网站【泰华网】
       出席是日大会和颁奖仪式的首长嘉宾者甚众,泰国社会发展及人类安定部各机构,御助泰国国家妇女院,御助女企业家联合会,御助青少年发展院暨全国个妇女机构代表嘉宾,泰华妇女联合会创会名誉主席丘陈淑卿博士,泰国商业总会副主席,华泰塑料厂集团有限公司董事长洪百川博士等数百人莅临为获奖人士献花祝贺,合影留念,场面温馨热烈隆重。MKm泰国华人中文网站【泰华网】
MKm泰国华人中文网站【泰华网】     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” และมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน จำนวนกว่า 55.47 ล้านคน เป็นสตรีมากกว่าบุรุษ คือ มีสตรีคิดเป็นร้อยละ 51.67 ดังนั้น การพัฒนาหรือขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางใด พลังของสตรี จึงเป็นส่วนสำคัญที่รัฐต้องคำนึงถึง และเพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนในทุกส่วนสำเร็จบรรลุผลอย่างยั่งยืน ดังนั้น รัฐจึงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและการพัฒนาศักยภาพสตรี รวมถึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือกันตระหนัก เห็นคุณค่าและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรีและบุรุษอย่างเท่าเทียม จึงกำหนดให้มีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้นทุกปี และผู้ซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณในวันนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม หันมาตระหนักถึงบทบาท ศักยภาพของสตรี
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากลเพื่อให้ประชาชนทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ให้เกียรติและเคารพในสิทธิของสตรี และส่งเสริมการพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียม และเป็นธรรมของหญิงและชายในสังคม
     ซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุน และร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เสริมสร้างเจตคติของสังคมในการคำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสื่อมวลชน
     ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอระหว่างหญิงชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี จำนวน 20 สาขา รวม 47 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทุ่มเททำงาน เพื่อความก้าวหน้าของสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งในปีนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับรางวัล หลายคน เช่น คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (ประเภทบุคคลภาคเอกชน) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ ได้รับรางวัล นักธุรกิจสตรีดีเด่น (ภาคกลางและภาคตะวันออก)นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016 และ นางสาวไปรยา สวนดอกไม้ ลุนเบิร์ก ได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น
     “นอกจากนี้ การจัดงานครั้งนี้ ยังมีการมอบข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากคณะผู้แทนสมัชชาสตรีแห่งชาติ การจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และนิทรรศการของหน่วยงานองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย พร้อมทั้ง มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสตรีกับเศรษฐกิจในมิติต่างๆ อีกด้วย” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย
 

相关文章
最新资讯
泰华妇女联合会会员大会第三十一届理
陈郑丽明主持中总妇女部第七次委员会
中总妇女部姐妹团赴北碧考察庆祝妇女
2017妇女节杰出模范妇女奖大会隆重举
手机上网扫一扫
栏目热门
  1. 泰华妇女联合会会员大会第三十一届理事
企业综合信息管理ERP系统
 
制造业的生产、服务、交货等管理
财务与会计管理
客户关系管理
供应链及供货商管理
项目与人力资源管理
泰国多语言网站设计制作

FRISTWEB建站用户送 500MB 企业邮箱

专业制作团队 一流硬件设备