加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS ไทย
站内搜索: 高级搜索
    进入综合资讯  
您当前的位置:首页 > 泰华TV > 慈善公益新闻视频
470多年的古老神聖泰國曼谷剎羅古寺,泰文爲(วัดชลอบางกรวย Wat Chalor Bangkruai)经佛教厅允许翻新后佛法神力依旧
ด้านหลังของดิฉันคือโบสถ์เก่าแก่อายุ400กว่าปีซึ่งได้รับการบูรณะแล้วเรียบร้อย และวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอ.เหลียงฝอซือ อ.ซินแสชื่อดังจากประเทศมาเลเซ็ย และท่านได้บวชเรียนอยู่ที่วัดนี้ อยากจะทราบว่าทำไมท่านถึงมาบวอยู่ที่วัดนี้ เราเข้าไปหาคำตอบด้วยกัน
[推荐级别]
[上传时间]
2014-07-02 00:21:28
[视频介绍]
470多年的古老神聖泰國曼谷剎羅古寺,泰文爲(วัดชลอบางกรวย Wat Chalor Bangkruai)经佛教厅允许翻新后佛法神力依旧

ด้านหลังของดิฉันคือโบสถ์เก่าแก่อายุ400กว่าปีซึ่งได้รับการบูรณะแล้วเรียบร้อย
และวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอ.เหลียงฝอซือ อ.ซินแสชื่อดังจากประเทศมาเลเซ็ย และท่านได้บวชเรียนอยู่ที่วัดนี้
อยากจะทราบว่าทำไมท่านถึงมาบวอยู่ที่วัดนี้ เราเข้าไปหาคำตอบด้วยกัน
我身后的庙已有400多年的历史,经过佛教厅允许,已成功恢复。
今天,我们很荣幸来这庙找梁佛师。 梁佛师是马来西亚籍华裔。以前他在这个寺庙出家。
我想知道他为什么来到这个寺庙出家。这古庙翻修后法力是否还在?

你好梁佛师我是泰华网记者我想知道这边有什么特别?
这边有什么特别是因为这边是400多年的古庙,是现在重新翻修我们可以看到,如果你们看我以前的传承就可以看到我们这边的旧庙,这庙是470多年而在这个地里里面的很有灵气,而同时这里也有九粒珠,九粒珠是从天上跌下来玄石,而这里是400多年前已经建好来,而我是机缘巧合看到了这个庙,我觉得有亲切感和一种神奇的力量我就选者在这边出家.

您出家之后您感应到什么?
在出家之后呢我感应就是这边很有神奇力量,然后我们在这边出家的时候呢,我们就好像有了他行通,在朋友和善信们来问事的时候,我们他求什么所以这边的佛祖也很灵可以帮到我们来解决了善心们的难题,所以呢你问我感应到什么?我觉得这里有了九星连珠在这里, 这九星连珠可以出家的,都可以成为大和尚,大师傅,或者是出去以命理玄机或者堪舆学家的他,都会得到另外的神奇力量,而我本身来这里出家之前,已经是有学了堪舆学,玄学和法理,所以我来这边之后呢,增加了一股不明的力量,就是莫明它会使到到我们可以助人快乐.

你有没有带你的朋友来这个庙
有阿 时常是马来西亚,新加坡各地的求助,有难或者有方面问题,生意上,各方人缘,我们会来这个古庙,在古庙在里面我们就开始在请的高僧,在这边做法,因为这是400多年的古庙地的下的有埋了很多的宝藏,很灵的灵气在里面然我们在这边打坐的时候都会有一股气跑上来,所以在这边呢跟善信们,朋友们解难,解除厄运的话在这里很有灵,从这里回去之后多的有得到很好的运气,有一些也是回来回报,就是建庙乐捐好像素攀那蓬大船的庙,他们都会乐捐然后就是帮忙完全师傅的意愿(3.01)

我看见的很多庙都有“BAI-SAE-MA”这个怎么来
这个“BAI-SAE-MA”是代表我刚才说的九星连珠,在下面的里面有藏着一块圆珠圆的石头还有很灵的石头从天上和深山里面找回来,这是有灵气,现在我们看上面有一点的石头,是从很远的地方带回来很有灵气的总共有9个粒,在庙里面周围这样子我们做和尚或者要出家的时候我们都会来拜,还有在这边以前我们师祖师傅也从前放了宝,那时候他们没有好像我这样做像的八卦桶,他们装的很大的箱,箱子里面都有很多灵气,古时候战争或者是从中国从哪里来的古宝都藏在这庙的地底下,所以呢现在我们再看看周围

现在我们所看到的就是素攀那蓬这个庙,这是师傅的意愿我们都想尽快的完成而在这个里面我们也积聚了很多外国的朋友来帮忙,世界各地包括马来西亚新加坡然后现在我们所看见另外的一个景这个呢就是我们刚才我们说的九星连珠

这边也是所有的九星连珠吗?
对阿 从这里开始前面到后面过去整个全总共有9 粒珠
这9 粒珠就围绕着这个古庙,你看到我们这个庙也是好像船其实本来是平的
400多年他已经沉下来变了这个船庙,师傅以前在世的时候他晚上打坐的时候灵感来
要做这个素攀那蓬的庙,所以他的心愿是他还在的时候完成,可是他已经圆寂了,所以我们就要来完成先师的遗愿.
视频推荐
·欧洲食品(大众)有限公司举行公司常年赈济善
·470多年的古老神聖泰國曼谷剎羅古寺,泰文
·马来西亚汝萊3商家與茨場街商家来泰国请
·2012年8月19日马来西亚华裔拿督刘囯興善
·道德善堂盂兰胜会圆满成功董事会领导捐助
·泰华各姓宗亲总会联合会黄汉良主席<br>在
热门点击
最后更新